Jaką wartość pełnią innowacje językowe – zbędne czy potrzebne?

Jaką wartość pełnią innowacje językowe – zbędne czy potrzebne?

Pytanie, czy osoby posługujące się językiem obcym mogą wprowadzać innowacje w języku angielskim, jest częstym problemem socjolingwistów. Wykorzystując dane z mediów społecznościowych, uzyskane od wielojęzycznych użytkowników języka angielskiego w świecie sinofońskim, artykuł ten ma na celu odpowiedź na to pytanie z perspektywy translanguaging.

Język jest wysoce dynamicznym procesem, który rekonfiguruje się w czasie w odpowiedzi na zmieniający się świat. Ta rekonfiguracja może być postrzegana jako forma innowacji.

1. Są formą komunikacji

Na wiele sposobów zmiana języka jest zjawiskiem naturalnym. Występuje w wielu różnych językach i podlega wielu mniej lub bardziej regularnym procesom. Jednak wciąż pojawiają się w nim niezwykłe dziwactwa i osobliwości.

Młodzi ludzie stanowią dużą część krajobrazu zmian językowych, ponieważ coraz częściej się przemieszczają. Są też bardziej skłonni do przenoszenia innowacji językowych do nowych społeczności.

Jeśli jednak chcesz zachować pewien element języka lub komunikować się w nim z resztą świata, prawdopodobnie lepiej trzymać się standardu (czyli tego, którego nauczono cię w dzieciństwie).

Nie oznacza to, że wszystkie innowacje językowe są złe. Jest kilka naprawdę użytecznych – najlepsze z nich będą miały znaczący wpływ na sposób, w jaki ludzie komunikują się i współdziałają z innymi. Ale są też takie, które mają mniejszy wpływ – lub mogą być nawet gorsze.

2. Są formą kreatywności

Wielu ludzi, w tym ci, którzy promują kreatywność w biznesie, wydaje się myśleć, że wartość innowacji językowych ma związek z ich kreatywnością. Wierzą, że kreatywność to świetny sposób na rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych produktów i usług.

Jestem jednak przekonany, że dominująca mądrość na temat kreatywności jest błędna. Uważam, że opiera się ona na błędnym założeniu dotyczącym tego, jak powstają wielkie pomysły. Wierzę również, że poważnym błędem jest zakładanie, że kreatywni ludzie są wolni od odpowiedzialności za brudne szczegóły wdrażania pomysłów.

Prawda jest taka, że kreatywność bez kontynuacji zorientowanej na działanie może mieć wyjątkowo destrukcyjny wpływ na biznes. Dzieje się tak dlatego, że biznes jest instytucją typu „get things done”, a pomysły są bezużyteczne, dopóki nie zostaną wdrożone.

3. Są formą interakcji społecznej

W XX wieku postęp technologiczny znacznie poszerzył nasze słownictwo. Internet przyczynił się do powstania wielu nowych słów, zwrotów i skrótów, takich jak hiperłącze, hacking, download i inne.

Jednakże te innowacje nie są koniecznie potrzebne do komunikacji, argumentuje Gretchen McCulloch z Quartz. Dzieje się tak dlatego, że mają one funkcjonalny ładunek dyskursywny, który użytkownicy przenoszą tak długo, jak długo ich używają, a system językowy dostosowuje się do tego ładunku.

Mimo to można je uznać za społecznie interaktywne, ponieważ pomagają ludziom w komunikacji. Pozwalają ludziom wyrażać uczucia, które normalnie mogliby wyrazić tylko poprzez mowę, na przykład za pomocą emotikonów. Mogą też być formą wyrażania siebie, kiedy ludzie piszą rzeczy, które powiedzieliby osobiście. Jest to ważna część ewolucji języka, ponieważ pozwala ludziom przekazywać swoje intencje i emocje na wiele sposobów. Jest to szczególnie ważne w kontekście multimodalności, która obejmuje mowę i pismo.

4. Są formą komunikacji

W czasach zmian technologicznych zapożyczenia i mieszanie języków są często częścią komunikacji. Do leksykonu danego języka dodawane są nowe słowa, ponieważ oprogramowanie komputerowe i internet poszerzają możliwości tworzenia nowych znaczeń i kombinacji znaczeniowych. W niektórych kontekstach może to być celowe działanie o znaczeniu społeczno-politycznym. W innych przypadkach innowacje językowe mogą być po prostu produktem ubocznym samej liczby osób używających języka lub faktu, że na dane słowo lub pojęcie jest zapotrzebowanie.

Tradycyjni lingwiści mają tendencję do myślenia o innowacjach jako o czymś, co dzieje się tylko w laboratorium lub na scenie, ale nierzadko widzimy, jak krążą one w społecznościach lub w mediach społecznościowych. Podejście translanguaging do innowacji językowych pozwala na uznanie ich za formę komunikacji społecznej i dobrą zabawę. Co więcej, może pozwolić na dokładniejsze odwzorowanie tych innowacji w czasie i przestrzeni.

Oceń artykuł: Jaką wartość pełnią innowacje językowe – zbędne czy potrzebne?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5