Jakie trzy stany sejmujące tworzyły parlament?

Państwo parlamentarne to system, w którym rządy są tworzone przez partię, która wygrała wybory. Lider tej partii, zwany premierem, wybiera grupę ministrów, zwaną również gabinetem, która odpowiada przed parlamentem.

System parlamentarny ma wiele zalet i wad. Jedną z zalet jest to, że prawo może być uchwalone szybciej niż w systemie prezydenckim. Łatwiej jest też zmienić przywódcę niż w systemie prezydenckim.

Republika Czeska

W pierwszej połowie XIX wieku w Czechach, na Morawach i na Śląsku powstały wybieralne organy przedstawicielskie (rady ziemskie). Te prekursory współczesnych parlamentów opierały się na tradycji sięgającej średniowiecza.

Od upadku reżimu komunistycznego w 1989 roku trwa proces odnowy demokracji pluralistycznej. Republika Czeska jest przykładem demokratycznego społeczeństwa, które od dawna dąży do osiągnięcia wzrostu gospodarczego i sprawiedliwości społecznej.

Wolność polityczna jest powszechnie szanowana, a rządy prawa są uważane za podstawę rządów. Obywatele mogą używać swoich języków w kontaktach z władzami, a ustawa antydyskryminacyjna z 2009 roku chroni obywateli przed dyskryminacją ze względu na rasę, religię, wiek, płeć, niepełnosprawność lub przekonania. Mniejszości etniczne, w tym Romowie, spotykają się z dyskryminacją w zatrudnieniu i mieszkalnictwie, a także z przemocą ze strony prawicowych grup ekstremistycznych.

Niedawne śledztwo w sprawie premiera Andreja Babisa i jego kandydatki na ministra sprawiedliwości, Marie Benesovej, wywołało falę protestów, które zaowocowały wezwaniem prezydenta Milosa Zemana do dymisji premiera. Benesova zaprzeczyła, że jej nominacja miała jakiekolwiek ukryte motywy, ale jej związki z Zemanem wzbudziły obawy, że może ona wykorzystać swój wpływ na prokuraturę generalną, aby zablokować oskarżenie Babisa.

Słowacja

Słowacja ma system parlamentarny z regularnymi wyborami wielopartyjnymi i pokojowym przekazywaniem władzy między rywalizującymi partiami. Wolności obywatelskie są ogólnie chronione, a demokracja opiera się na rządach prawa.

Prawodawca, Rada Narodowa (słowacki: Slovenska narodna rada), składa się ze 150 członków wybieranych bezpośrednio w powszechnych wyborach dorosłych na czteroletnią kadencję. Każda partia lub koalicja dwóch lub więcej partii przedstawia listę kandydatów, a głosujący mogą wskazać preferencje dla maksymalnie czterech kandydatów w jednej turze głosowania.

W ostatnich latach system polityczny jest niestabilny i charakteryzuje się rosnącą polaryzacją. Istnieje silna tendencja do dominacji partii w jednym obozie, często o nacjonalistycznych lub lewicowych poglądach, oraz grupy rozdrobnionych partii centroprawicowych w drugim obozie.

Partie rywalizują w różnych kwestiach, w tym w zakresie polityki społecznej i rozwoju gospodarczego. Reprezentują różne stanowiska ideologiczne, od społecznie konserwatywnych po liberalne.

W znacznej części gospodarki dominują przedsiębiorstwa prywatne, które mają w dużej mierze strukturę rynkową. W ostatniej dekadzie sprywatyzowano wiele państwowych przedsiębiorstw, a na Słowację napływają znaczne bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Korupcja jest poważnym problemem w kraju. W okresie objętym przeglądem aresztowano dziesiątki urzędników państwowych, którym postawiono zarzuty korupcji, łapówkarstwa i nadużycia władzy. Kilku z nich zostało skazanych na karę więzienia.

Węgry

Węgry są republiką parlamentarną z jednoizbowym parlamentem (Orszag), wysoką izbą wielopostaciowego rządu demokratycznego, składającą się ze 199 członków. Głowa państwa wybiera premiera, który jest przywódcą partii politycznej lub koalicji partii stanowiących większość w parlamencie.

Głowa państwa mianuje również prezydenta, który jest pomocniczą, choć nadal ceremonialną, postacią władzy wykonawczej. W niektórych krajach głowa państwa jest konstytucyjnie zobowiązana do przedstawienia parlamentowi kandydata na premiera do zatwierdzenia przed jego powołaniem, jak np. w Hiszpanii i Niemczech.

Na ogół funkcja sądownicza jest niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Funkcja sądownicza jest zazwyczaj pełniona przez sąd powszechny, a sądy mają jurysdykcję w szerokim zakresie spraw.

Jednym z kluczowych wyzwań dla systemu parlamentarnego na Węgrzech jest to, że został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić głównym partiom mocną kontrolę nad władzą. Dominująca partia Fidesz, kierowana przez premiera Viktora Orbana, umocniła swoją pozycję w polityce od czasu, gdy Orban zresetował ramy wyborcze dziesięć lat temu.

Orban przeforsował konserwatywny program, który skierował Węgry na drogę stagnacji gospodarczej i dyslokacji społecznej. Wykorzystał również krajowe media do zaostrzenia kryzysu politycznego i promowania swojego konserwatywnego światopoglądu. W rezultacie pluralistyczny krajobraz medialny na Węgrzech został osłabiony przez monopolistyczną koncentrację środków państwowych i ścisłą kontrolę nad mediami, które nie zgadzają się z poglądami politycznymi Orbana.

Oceń artykuł: Jakie trzy stany sejmujące tworzyły parlament?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5