Jak miała na imię grecka poetka tworząca poezja miłosną?

Jak miała na imię grecka poetka tworząca poezja miłosną?

Urodzona na Eolii poetka Sappho, lub Psappha w swoim ojczystym języku, rozwinęła styl poezji, który odchodził od epickich narracji w kierunku narracji pierwszoosobowej. Jej tematem często była miłość i towarzyszące jej emocje.

Choć jej wiersze zaginęły lub zostały zniszczone, charakteryzują się namiętną, erotyczną tematyką. Tematy te pozostały popularne w literaturze greckiej nawet po jej śmierci.

Anakreon

Jednym z najsłynniejszych poetów greckich był Anakreon (ok. 570 p.n.e.). Urodził się w Teos, na wybrzeżu Ionii we współczesnej Turcji, ale około dziesięć lat później przeniósł się do Abdery w Tracji. Tam poznał tyrana Polikratesa i został zaproszony na Samos.

Jego wiersze często skupiały się na miłości, piciu i wyrafinowanych przyjemnościach życia. Poruszał także uniwersalne tematy zauroczenia, rozczarowania, przyjęć, festiwali oraz obserwacji codziennych ludzi i życia.

Jego utwory były tłumaczone na wiele języków, a on sam był dobrze znany w starożytności. Uważa się go za jednego z twórców poezji greckiej. Jego twórczość zainspirowała wielu naśladowców, którzy podtrzymują jego imię.

Bachylides

Bachylides był bratankiem Simonidesa i pisał dithyramby (poematy narracyjne śpiewane przez chór). Brał również udział w konkursach poetyckich w Atenach.

Jego styl wyróżnia się żywą narracją, rozbudowaną intertekstualnością i częstym stosowaniem porównań. Był jednym z najbardziej wpływowych liryków chóralnych we wczesnej Grecji klasycznej, obok Pindara i Simonidesa.

Był również mistrzem dithyrambu, kompozycji chóralnej, która sławiła zwycięstwa boga lub bohatera. Pieśni te mogą również upamiętniać święto, grupę lub osobę.

Jego najbardziej znanym dziełem jest jednak dithyramb – oda do Tezeusza. W poemacie tym bóg Aten odwiedza podwodny pałac swojego ojca Posejdona i spotyka Amfitrytę. Poemat opisuje to spotkanie jako metaforyczną zamianę przeznaczenia Tezeusza na związek małżeński z córką Posejdona, Amfitrytą.

Sappho

Sappho była jedną z najpopularniejszych poetek lirycznych starożytności. Jej wiersze miłosne były napisane w stylu, który był unikalny dla jej czasów i miejsca. Jej wiersze mówiły o trudnościach romantycznej miłości z osobistej i bezpośredniej perspektywy.

Choć jej poezja zachowała się tylko we fragmentach, zawiera wiele informacji na temat związków kobiet w jej czasach. Jej wiersze były podziwiane w całym świecie starożytnej Grecji i są czytane do dziś.

Pochodziła z wyspy Lesbos, której nazwa tłumaczy się jako „wyspa miłości”. Jej poezja często zawierała odniesienia do bogini miłości Afrodyty. Towarzyszyła jej prosta muzyka, grana na małej harfie zwanej lirą.

Alcaeus

Alcaeus, grecki poeta z Mytilene na Lesbos, urodził się około 625/620 roku p.n.e. i prawdopodobnie zmarł około 580 roku p.n.e. Był poetą lirycznym, który wywarł wpływ na rozwój kultury i społeczeństwa. Był poetą lirycznym, który wpłynął na wielu innych poetów lirycznych. Był współczesny Sappho, która do dziś jest jedną z najsłynniejszych poetek grecko-rzymskiego antyku.

Jego wiersze były lirykami monodycznymi, co oznacza, że były pisane do śpiewania przez jedną osobę, i były bardzo cenione w starożytnym świecie. Był też ulubionym wzorem dla rzymskiego liryka Horacego, który zapożyczył strofę Alcaeusa.

Alcaeus należał do arystokratycznej klasy rządzącej w Mitylenie i był zaangażowany w spory i waśnie polityczne. W pewnym momencie jego rodzina i sprzymierzony z nią Pittacus spiskowali, by obalić tyrana. Gdy atak się nie powiódł, uciekli do Pyrrhy, osady położonej w innej części Lesbos. W późniejszych latach Pittacus sprzymierzył się z nowym tyranem, Myrsilusem. W tym czasie arystokratyczne frakcje na Mitylenie wznowiły wewnętrzne spory.

Poprzedni artykuł

Jakie botki do sukienki?

Następny artykuł

Jak powstało państwo polskie?

Oceń artykuł: Jak miała na imię grecka poetka tworząca poezja miłosną?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5