Czym grozi wybuch elektrowni atomowej?

Z eksplozją elektrowni jądrowej wiąże się wiele możliwych zagrożeń. Katastrofa w Czarnobylu w 1986 roku i awaria w Fukushima Daiichi w 2011 roku pokazały, że energia jądrowa nie jest rozwiązaniem pozbawionym ryzyka. Przemysł pracuje obecnie nad tym, aby wszystkie elektrownie były zaprojektowane tak, by były bezpieczne od trzęsień ziemi, powodzi, tornad i innych katastrof.

Promieniowanie

Promieniowanie jest formą energii, która może uszkodzić komórki lub organy w naszym ciele. Może również powodować raka lub inne choroby.

Większość promieniowania występuje w postaci cząstek jonizujących (wysokoenergetycznych), takich jak cząstki alfa i beta. Te rodzaje promieniowania są szkodliwe, jeśli są wdychane, połykane lub wchłaniane przez otwarte rany.

Podczas wypadku w elektrowni jądrowej materiał radioaktywny jest uwalniany do środowiska w wyniku pożaru lub eksplozji. Może to być jod-131, cez-134 i inne izotopy promieniotwórcze.

Ryzyko narażenia na promieniowanie w wyniku wybuchu elektrowni jądrowej jest bardzo niskie, a zagrożenie dla zdrowia ludzi bardzo rzadkie. Większość ludzi mieszkających w promieniu 50 mil od elektrowni jądrowej jest w bardzo niewielkim stopniu narażona na promieniowanie z reaktora i z okolicznych terenów.

Chemikalia

Chemikalia to wszelkie substancje, które łączą pierwiastki, aby stworzyć coś innego. Należą do nich takie rzeczy jak powietrze, gleba, woda, samochód, komputer, a nawet kurczak.

Chemikalia mogą mieć różne formy – ciała stałego, cieczy, pary i gazu. Niektóre z nich są łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne.

Niektóre substancje chemiczne mogą być niebezpieczne, gdy są wystawione na działanie niewłaściwej dawki, dlatego tak ważne jest zrozumienie zagrożeń związanych z każdą substancją, z którą pracujesz. Przeczytaj kartę charakterystyki (SDS) i podejmij zalecane środki ostrożności.

Wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku uwolnił do atmosfery ponad 100 pierwiastków radioaktywnych. Najbardziej niebezpieczne z nich to jod, stront i cez. Mogą one powodować chorobę popromienną i prowadzić do raka tarczycy.

Odłamki

Wybuch elektrowni jądrowej jest niebezpieczny nie tylko dla ludzi, ale także dla otaczającego środowiska. Odłamki rdzenia reaktora mogą rozprzestrzeniać promieniowanie i toksyczne opary po całym obszarze.

Niebezpieczeństwo związane z odłamkami po wybuchu elektrowni jądrowej jest jeszcze większe, jeśli z reaktora wycieka radioaktywny gaz. Promieniowanie jest uwalniane do powietrza i może zabijać drzewa, uprawy i inne żywe istoty.

Może również powodować uszkodzenia roślin, sprzętu i infrastruktury. Jeżeli promieniowanie jest bardzo wysokie, może powodować raka.

Jeżeli odłamki paliwa mają dużą mobilność, mogą dostać się do systemu chłodzenia reaktora po utracie funkcji hermetyzacji. Może to doprowadzić do eksplozji pary wodnej, która jest potencjalnie szkodliwa dla zbiornika i innych struktur w elektrowni.

Woda

Woda jest powszechnym medium używanym w reaktorach jądrowych do spowalniania reakcji łańcuchowej neutronów, które ogrzewają pręty paliwowe, tworząc parę do obracania turbin i wytwarzania energii elektrycznej. Jest ona jednak także ważnym skażeniem radioaktywnym, a w przypadku skażenia odpadami radioaktywnymi może być śmiertelna dla ludzi i zwierząt.

Gdy gorący uran styka się z wodą, może z nią reagować, tworząc wodór, co powoduje powstanie wysokiego ciśnienia wewnątrz reaktora i pęknięcie zbiornika. Może to spowodować uwolnienie oparów, które skażą ziemię i spowodują zatrucie promieniowaniem.

Wypadek polegający na stopieniu się paliwa może wiązać się z przeniesieniem stopionego paliwa do innych obszarów elektrowni, gdzie jest ono wystawione na działanie temperatury, która powoduje stopienie betonowych cokołów i innych urządzeń otaczających stopione paliwo. Jest to znane jako droga „melt through”.

Poprzedni artykuł

Jak powstało państwo polskie?

Następny artykuł

Jaka flaga na boże ciało?

Oceń artykuł: Czym grozi wybuch elektrowni atomowej?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5