Czy lady Makbet jest postacią tragiczną?

Dama Makbet to postać występująca w sztuce Williama Szekspira „Makbet”. Jest prawdziwym czarnym charakterem.

Zmanipulowała swojego męża, by zamordował króla Duncana i objął tron. Namawia go także do zabicia Banka, gdy ten miał wątpliwości co do przepowiedni.

Jest ofiarą własnej ambicji

W tragedii Szekspira Lady Makbet jest ofiarą własnej ambicji. Manipuluje swoim mężem, by popełnił morderstwo króla Duncana, co ostatecznie prowadzi do ich wspólnego upadku.

Jej światopogląd opiera się na przekonaniu, że aby odnieść sukces w życiu, trzeba być bezwzględnym i angażować się w brudne działania. Jest to bardzo męska idea, która była powszechna w czasach Szekspira, ponieważ duża część Europy i reszta świata była surowym, krwawym, patriarchalnym społeczeństwem, w którym nie istniały takie rzeczy jak prawa człowieka czy demokracja.

Jej ambicje prowadzą ją również do utraty zdrowego rozsądku, co czyni z niej postać tragiczną. Nie jest w stanie powstrzymać się przed popełnieniem przestępstwa, a jej działania w końcu prowadzą do samobójstwa.

Jest ofiarą seksizmu

Seksizm jest problemem powszechnym na całym świecie. Jest to forma dyskryminacji, która powoduje, że ludzie utrzymują pewne role i przekonania związane z płcią, co może negatywnie wpłynąć na ich życie.

W epoce elżbietańskiej kobiety nie miały takich samych praw jak mężczyźni, dlatego cierpiały z powodu seksizmu i dyskryminacji. Co więcej, kobiety takie jak Lady Makbet były często przedstawiane jako manipulujące i słabe.

Jej ambicja, by pomóc mężowi zdobyć władzę poprzez morderstwo, nie musi być zła; wynika ona z intensywnego pragnienia przezwyciężenia ucisku. To pragnienie nie jest jednak trwałe, ponieważ jest zakorzenione w patriarchalnej opresji.

Seksizm jest problemem, który dotyka nas wszystkich, ale ważne jest, aby zwrócić uwagę, kiedy jesteś narażony na seksistowskie myśli i zachowania. Jeśli czujesz się ciągle dotknięty seksizmem, być może nadszedł czas, by poszukać pomocy u terapeuty.

Jest ofiarą błędu intencjonalnego

Makbet i Lady Makbet wydają się być silną parą na początku sztuki. Jednak w miarę upływu czasu sztuka się rozpada.

Lady Makbet przekonuje męża do zabicia króla Duncana, odwołując się do emocji i logiki. Jest to mocny przykład błędu intencjonalnego.

Fałsz intencjonalny to pogląd, że dzieło sztuki nie powinno być oceniane zgodnie z intencjami autora. W konsekwencji zachęca męża do zamordowania Duncana bez względu na jego sumienie.

Po morderstwie Makbet i Lady Makbet popadają w poczucie winy i prawie ze sobą nie rozmawiają. Oboje nie mogą spać i mają koszmary. W końcu Lady Makbet umiera, a Makbet zaczyna myśleć o jej śmierci w „Jutro, jutro i jeszcze raz jutro”. To prowadzi do zabicia jego syna, Malcolma.

Jest ofiarą własnej winy

Jedną z najbardziej znanych postaci w Makbecie Szekspira jest Lady Makbet, która spiskuje, by zabić swojego męża, króla Duncana. Choć na początku sztuki jest potężną i bezwzględną kobietą, wkrótce zaczyna ją dręczyć poczucie winy, które trudno przezwyciężyć.

Jej obsesja na punkcie przeszłości, zwłaszcza zabójstwa króla Duncana, doprowadza ją do szaleństwa, gdy uświadamia sobie, że nie może od tego uciec. Mimo całej swojej ambicji i odwagi nie może pokonać poczucia winy, które ją ogarnia.

Jest ofiarą własnej winy, ponieważ nie potrafi pozbyć się wyimaginowanego zapachu krwi z ciała Duncana. Pogarsza to stan jej małżeństwa, ponieważ nie jest w stanie porozumieć się ani z mężem, ani z samą sobą.

Symbol krwi również odgrywa tu ważną rolę, ponieważ pokazuje, w jaki sposób poczucie winy związane z zabójstwami popełnionymi przez nią i jej męża wpływa na nich w różny sposób. Na przykład, kiedy Makbet zabija Duncana, jest bardzo zimny i nieczuły, ale z czasem jego uczucia rosną. W tym samym czasie Lady Makbet zaczyna odczuwać to samo poczucie winy, ponieważ nie jest w stanie umyć rąk z powodu pozostałości krwi.

Oceń artykuł: Czy lady Makbet jest postacią tragiczną?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5