Czy pracodawca płaci ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Czy pracodawca płaci ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie chorobowe to czas wolny od pracy, który możesz wykorzystać na opiekę nad sobą lub członkiem rodziny. Może być wykorzystany na ciążę i rekonwalescencję, wizyty lekarskie, kwarantannę prawną i inne.

Czas wolny z tych powodów musi być opłacony według regularnej stawki wynagrodzenia, albo za tydzień pracy, albo przez uśrednienie za okres 90 dni.

Czym jest Ubezpieczenie Społeczne?

Zabezpieczenie Społeczne to program federalny, który zapewnia świadczenia emerytalne i rentowe dla pracowników i ich rodzin. Jest prowadzony przez Social Security Administration (SSA).

Na wiele sposobów przypomina on program ubezpieczeniowy. System Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje system kredytów, które pracownicy zdobywają pracując i płacąc podatki Social Security.

Klasyfikacje te wspólnie określają wysokość świadczenia emerytalnego i rentowego danej osoby.

Pracownik musi mieć co najmniej 10 lat składek, aby zakwalifikować się do emerytury.

Jeśli pracownik wstrzyma się z pobieraniem emerytury do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego (Full Retirement Age – FRA) wynoszącego 65 lat, jego miesięczne świadczenie wzrośnie o dwie trzecie jednego procenta jego PIA miesięcznie.

Ten opóźniony wzrost świadczenia może pomóc pracownikowi o niższych dochodach w opłaceniu emerytury bez konieczności wydawania wszystkich swoich oszczędności emerytalnych. Jednak program Social Security ma problemy, szczególnie z powodu przejścia na emeryturę pokolenia baby boomer.

Czy pracodawca musi płacić Social Security?

Zasiłki Social Security dla pracownika, który jest na zwolnieniu lekarskim, zależą od jego wieku, punktów pracy i wzoru, który uwzględnia inflację. Administracja Ubezpieczeń Społecznych określa wysokość miesięcznego świadczenia na podstawie 35 lat najwyższych zarobków pracownika.

Zasiłek chorobowy nie jest wypłacany przez pracodawcę i nie podlega podatkowi od zatrudnienia. Ale zazwyczaj podlega podatkom Social Security, Medicare i FUTA.

Sekcja 209 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym definiuje „wynagrodzenie” jako wynagrodzenie za pracę, z wyjątkiem płatności dokonywanych „z powodu * * choroby”. Wyjątek ten dotyczy wszelkich wypłat, które zostałyby dokonane, gdyby pracownik nie był chory.

Specjalna zasada dotyczy wypłat zasiłku chorobowego dokonywanych przez stronę trzecią na podstawie umowy ubezpieczeniowej z planem wielozakładowym ustanowionym na mocy układu zbiorowego. Jeśli strona trzecia spełnia wymagania dotyczące przeniesienia odpowiedzialności i w odpowiednim czasie powiadamia pracodawcę o wypłatach, wówczas pracodawca musi zapłacić stronie trzeciej część podatków Social Security i Medicare oraz podatek FUTA.

Czy pracodawca musi zapłacić pracownikowi podatek FICA?

FICA, czyli Federal Insurance Contributions Act, to zestaw podatków od wynagrodzeń, które są automatycznie potrącane z wypłaty i wyrównywane przez ciebie i twojego pracodawcę. Podatki te są wykorzystywane do finansowania Social Security i Medicare.

Rząd wykorzystuje je również do finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych. Twój pracodawca potrąca 7,65% z twoich zarobków podlegających opodatkowaniu i wysyła je do IRS.

Łącznie te dwa podatki stanowią 15,3% twoich zarobków. Z tego 6,2% to podatek Social Security, a 1,45% to podatek Medicare.

Prawie każdy płaci część podatku FICA, w tym dzieci poniżej 18 roku życia zatrudnione przez rodziców, emeryci otrzymujący wypłaty z planu emerytalnego kwalifikowanego pracodawcy, uczniowie pracujący w szkole, do której uczęszczają, oraz pracownicy państwowi i lokalni. Niektóre organizacje religijne i stany są jednak zwolnione z płacenia tego podatku.

Czy pracodawca musi płacić pracownikowi podatek Medicare?

Jeśli pracujesz na pełen etat u pracodawcy, twój pracodawca jest zobowiązany do pobierania i płacenia podatku Medicare. Podatek ten finansuje ubezpieczenie szpitalne Medicare dla osób, które ukończyły 65 lat lub są niepełnosprawne i cierpią na określone schorzenia.

W zależności od twojego rocznego dochodu, możesz być zobowiązany do zapłacenia dodatkowego podatku Medicare, zwanego „dodatkowym podatkiem Medicare”, jeśli zarabiasz więcej niż określone progi.

Na przykład, jeśli jesteś osobą samotną, a twoje łączne zarobki przekraczają $200,000 rocznie, lub jeśli jesteś w związku małżeńskim i twoje wspólne dochody przekraczają $250,000 rocznie, będziesz musiał zapłacić dodatkowe 0.9%.

Dodatkowy podatek Medicare jest potrącany z wypłaty pracownika lub płacony jako część jego podatku od samozatrudnienia. Jeśli pracownik jest winien więcej niż pracodawca potrącił, musi dokonać szacunkowych płatności podatkowych. Wpłaty te muszą pokryć dodatkowy podatek Medicare oraz kwotę podatku potrąconego przez pracodawcę na poczet Ubezpieczenia Społecznego.

Oceń artykuł: Czy pracodawca płaci ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskim?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5