Czy pracodawca może odmówić oddania krwi?

Oddawanie krwi jest dobrowolną, bezpieczną procedurą, która może pomóc w ratowaniu życia. Może też dać ci poczucie satysfakcji i celu.

W wielu stanach pracownicy mogą wziąć wolne, aby oddać krew lub szpik kostny. W niektórych stanach urlop ten musi być płatny.

Wymagania dotyczące darowizn on-premises

Z kilkoma znaczącymi wyjątkami produkty on-premises (samodzielne, wieczyste licencje, które instaluje się na określonych komputerach i które mogą być używane bez połączenia z internetem) nie będą już dostępne dla organizacji pozarządowych jako darowizna. Zamiast tego produkty te będą dostępne w formie rabatu charytatywnego dla tych, którzy są skłonni zapłacić dodatkowe kilka dolarów.

Zmiana ta będzie miała wpływ na wiele organizacji i będzie miała znaczący wpływ na budżetowanie ICT. W szczególności negatywnie odczują to organizacje, które w dużym stopniu korzystają z licencjonowanych technologii Microsoftu, takich jak Windows Server i SQL Server. W rezultacie mogą one doświadczyć 3-5-krotnego wzrostu cen w porównaniu z obecnymi cenami programu darowizn. Jest to niefortunny wynik, ale postaramy się go jak najlepiej złagodzić. Więcej szczegółów na temat tej zmiany oraz zmian, które nastąpią, będziemy podawać w najbliższej przyszłości. Do zobaczenia wkrótce!

Wymagania dotyczące oddawania krwi poza lokalem przedsiębiorstwa

Co dwie sekundy ktoś w Stanach Zjednoczonych potrzebuje krwi do transfuzji ratującej życie. Ofiary urazów, matki w połogu, pacjenci chirurgiczni i chorzy na raka to tylko niektóre osoby, których życie zależy od krwi dawcy.

Przed oddaniem krwi dawcy zadawane są pytania, które mają na celu określenie ich stanu zdrowia i sprawdzenie, czy nie cierpią na choroby, które mogą być przeniesione przez transfuzję. Niektóre poważne choroby, które mogą sprawić, że dawca nie będzie mógł oddać krwi, to choroby serca, płuc lub niektóre choroby naczyń krwionośnych w mózgu.

Osoby, które chcą oddać krew, muszą się zarejestrować i zmierzyć ciśnienie krwi, temperaturę, tętno i poziom cukru we krwi. Wypełniają też kwestionariusz z pytaniami o podróże, które mogą ich narazić na niektóre choroby, a ich krew jest badana, by upewnić się, że nie zawiera infekcji.

Wymagania dotyczące powiadamiania

Nowojorskie prawo dotyczące krwiodawstwa, uchwalone w zeszłym roku, wymaga od pracodawców, by zapewnili pracownikom nie mniej niż trzy godziny bezpłatnego urlopu na oddanie krwi. Wymagany czas może być zaplanowany podczas normalnego harmonogramu pracy pracownika, np. w porze lunchu lub podczas regularnej przerwy.

Prawo wymaga również, aby pracodawca powiadomił swoich pracowników o wyżej wymienionym przepisie dotyczącym oddawania krwi i związanych z tym korzyściach zdrowotnych. Można to zrobić poprzez formalne ogłoszenie lub bardziej nieformalne metody.

Najlepszą metodą jest użycie formularza internetowego z widgetem lub wtyczką do oddawania krwi. Kiedy darczyńca wypełni widżet lub wtyczkę, wyśle ona wstępnie wypełnione powiadomienie na adres e-mail darczyńcy. Wiadomość ta będzie zawierać wspomniany wyżej e-mail oraz inne istotne informacje, takie jak imię i nazwisko darczyńcy, miejsce zamieszkania oraz datę i godzinę przekazania darowizny. Powiadomienie to jest doskonałym sposobem na promowanie usług organizacji non-profit i sprawi, że darczyńcy będą wracać po więcej.

Wymagania dotyczące płatności

W Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii można płacić za oddawanie krwi, ale wiele innych krajów na całym świecie nadal nie ma możliwości płacenia za swoje donacje. W krajach, w których funkcjonują dobrze zorganizowane programy honorowego krwiodawstwa, zapotrzebowanie na krew podczas katastrof i nagłych wypadków może być szybciej zaspokojone dzięki regularnym i zaangażowanym dawcom, którzy już wyrazili swoje zaangażowanie w wolontariat jako sposób promowania dobrego zdrowia. W Stanach Zjednoczonych poziom hemoglobiny u dawcy musi wynosić co najmniej 12 gramów na decylitr, aby kwalifikował się do oddania krwi pełnej. Dawcy mogą być również pytani o historię choroby, aby upewnić się, że nie mają żadnych schorzeń, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pacjentów.

Oceń artykuł: Czy pracodawca może odmówić oddania krwi?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5