Czy warto trzymać akcje PKO bp?

PKO bp jest największym bankiem detalicznym w Polsce, z silną pozycją w zakresie depozytów detalicznych, kredytów hipotecznych, consumer finance i zarządzania aktywami.

Skupia się na bankowości detalicznej i od 2004 roku jest liderem w tym sektorze. Przychody odsetkowe netto pochodzą głównie z kredytów detalicznych, ale generuje również dużą ilość opłat i prowizji netto.

1. Ma silną markę

Akcje PKO bp jest jednym z największych polskich banków i ma silną markę. Jest znany z dużej bazy klientów, na którą składają się zarówno klienci indywidualni, jak i korporacyjni. Jego usługi obejmują bankowość detaliczną, karty kredytowe, fundusze inwestycyjne, leasing i faktoring. Posiada rozbudowaną sieć dystrybucji obejmującą oddziały, agencje i pośredników finansowych w całym kraju. Oferuje również bankowość internetową i usługi w zakresie płatności kartami elektronicznymi.

Spółka ma silny bilans i dobrą politykę dywidendową. Należy jednak pamiętać, że firma jest spółką publiczną i wszelkie akcje wykupu muszą być zatwierdzone przez departament KNF (Know Your Customer). Dlatego inwestorzy powinni zachować ostrożność przy zakupie akcji PKO bp. Paweł Gruza, wiceprezes zarządu, powiedział w rozmowie z dziennikarzami i inwestorami, że badają możliwości fuzji i przejęć jako część strategii rozwoju firmy. Dodał, że nadal będą się trzymać swojej polityki dywidendowej.

2. ma dobrą politykę dywidendową

PKO bp jest największym i jednym z najstarszych polskich banków. Oferuje szeroki zakres usług bankowych zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych. Działa również na Ukrainie. Bank regularnie wypłaca dywidendy i ma dobry bilans. Jego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarząd banku przyjął politykę dywidendową, która uwzględnia wskaźniki kapitałowe i zwrot z kapitału. Ponadto dąży do zapewnienia dywidendy w długim okresie, zgodnie z praktyką ostrożnego zarządzania i zgodnie z zasadami Komisji Nadzoru Finansowego. Bank planuje kontynuować politykę dywidendową nawet w przypadku przejęcia lub sprzedaży, jak powiedział Bartosz Drabikowski, dyrektor finansowy PKO BP. Powiedział on również, że firma stale obserwuje sytuację na rynku pod kątem realnych możliwości przejęć w celu wzmocnienia swoich dodatkowych kompetencji.

3. Ma silny bilans

PKO bp jest największym polskim bankiem, świadczącym usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Siedziba główna banku znajduje się w Warszawie, a bank jest obecny w ponad 1200 oddziałach w Polsce. Podstawowym obszarem działalności banku jest bankowość detaliczna. Oferuje również kredyty hipoteczne i bankowość inwestycyjną. Bilans banku jest silny, ze znaczną nadwyżką kapitałową i wysoką rentownością. Wskaźnik C/I firmy wynosi 40,6%, a zwrot z kapitału (ROE) wzrósł do 12,1% w 2021 roku. Bank ma dobre wyniki w wypłacaniu dywidendy, a zarząd szuka możliwości rozwoju działalności w sposób odpowiedzialny ekologicznie. Włączył wskaźniki ESG do swoich celów pozafinansowych, a do 2030 roku wyeliminuje wszelkie zaangażowanie w wydobycie węgla. Akcje spółki są notowane po rozsądnej cenie 5,8 zł za akcję, która jest niższa od średniej rynkowej dla tego sektora.

4. Ma dobry zespół zarządzający

Zespół zarządzający PKO bp jest dobrze zorganizowany i zmotywowany. Prezes Zbigniew Jagiełło i dyrektor finansowy Bartosz Drabikowski są mózgami firmy. Nieustannie poszukują możliwości poszerzenia zasięgu działania i poprawy jakości usług świadczonych klientom. Podczas ostatniej telekonferencji z inwestorami i dziennikarzami zadeklarowali, że robią krok w kierunku rynku fuzji i przejęć. To może być dobry moment, by zainwestować w akcje PKO bp. Oczekuje się, że cena akcji spółki będzie rosła. Wynika to z wyżej wymienionych czynników i wielu innych.

Oceń artykuł: Czy warto trzymać akcje PKO bp?

Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5